© copyright 2011 - 2013

experiment s použitím VORONOI diagramu
Praha, návrh 2010, realizácia 2011