© copyright 2011 - 2013

štúdia rekonštrukcie centrálnej časti obce
Moravské Lieskové, 2012

+

štúdia zástavby radových domov, prvá verzia
Miloslavov, 2008

+

štúdia zástavby radových domov, druhá verzia
Miloslavov, 2008

+

realizácia centra obce
Jesenské, 2008